Güvenli İnternet Günü

Güvenli İnternet Günü 2019, “Hep birlikte daha iyi bir internete” sloganı ile İnternetin pozitif gücünü kutlayarak, internetin potansiyelini kullanarak insanları bir araya getirmeyi sağlamakta ve herkesi bu harekete katkı ve katılım sağlamaya teşvik etmektedir.

Güvenli İnternet Günü, küresel bir yaklaşımla, herkesi bir araya getirmeye ve herkesi bu konuda rol almaya teşvik etmektedir.Bunu yapmanın birçok yolu vardır:

  1. Çocuklar ve gençler, internette diğer insanlara nazik ve saygılı davranarak, kendi ve başkalarının itibarlarını koruyarak, pozitif fırsatlar arayarak daha iyi bir internet oluşturmaya yardımcı olabilirler.
  2. Ebeveynler ve bakıcılar, çocuklarıyla açık bir diyalog geliştirerek, teknolojiyi güvenli ve pozitif bir şekilde kullanmaları konusunda onları eğiterek ve dijital bir rol model olarak; çocuklarını teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanma konusunda destekleyebilirler.
  3. Öğretmenler, eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları, öğrencilerini dijital okuryazarlık becerileriyle donatarak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek daha iyi bir internet ortamına katkı sunabilirler. Onları, kendi içeriklerini oluşturma ve çevrimiçi ortamda olumlu seçimler yapma konularında cesaretlendirebilirler ve öğrencileri için çevrimiçi davranış konusunda rol modeli olabilirler.
  4. Sektör, çevrimiçi ortamda pozitif içerik ve güvenli hizmetler oluşturarak ve bunları geliştirerek daha iyi bir internet oluşturmaya yardımcı olabilirler. Açık güvenlik tavsiyeleri ve kolay kullanılabilir bir dizi güvenlik araçları sağlayarak kullanıcıları her konuda başvuru yapabilmeleri ve bir yanlış durumunda desteğe erişimleri için cesaretlendirebilirler.
  5. Karar vericiler, yukarıdaki hususların çalışabileceği ve gelişebileceği kültürü sağlamaya yönelik adımlar atabilirler. Örneğin, çocuklar ve gençlerin çevrimiçi güvenliği öğrenmesi için müfredatta fırsatların sağlanması, ebeveynlerin ve bakıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye ve destek kaynaklarına erişime sahip olmalarının sağlanması ve sektörün içerik ve hizmetlerinde kendi kendini kontrole teşvik edilmesi faydalı olacaktır. Dijital dünya için etkili çocuk koruma stratejileri ile çocuklar ve gençlerin güvenliği ve esenliği sağlanabilir.
  6. Herkes, çevrimiçi ortamda pozitif fark yaratmaktan sorumludur. Hepimiz, başkalarına karşı nazik, saygılı davranarak ve bağlantı kurma konusunda olumlu fırsatlar arayarak pozitifliği destekleyebiliriz. Uygunsuz ya da yasa dışı içerikleri veya davranışları ihbar ederek negatifliğe tepkide bulunabiliriz.

Bildest Bilişim Destek Hizmetleri olarak kurum ve kuruluşlara güvenli internet hizmetini firewall ile destekleyerek vermekteyiz.

Tüm küçük orta ve büyük işletmelerde işletmenin ihtiyacına göre konumlandırdığımız firewall cihazlarımız ile kullanıcıların internet erişimini en sağlıklı ve doğru şekilde yapmalarını sağlamak ve internet zararlarından kullanıcıları korumaktayız.